VAD ÄR NÄRINGSLIVSPARLAMENTET? 

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor.

Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv.

En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.