NÄRINGSLIVSPARLAMENTET

emblem_gul_estab.png

Kommande Näringslivsparlament

 

VAD ÄR NÄRINGSLIVSPARLAMENTET? 

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor.

Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv.

En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen. 

2018

Året Näringslivsparlamentet 
grundades

77

Antalet företagsrepresentanter

4

Antalet fokusområden