VÄLJ LÄN

Jämtland/Härjedalen

2021

Det första Näringslivsparlamentet i Jämtland/Härjedalen genomförs under våren 2021.

Västernorrland

2021/2022

Det första Näringslivspalamentet genomfördes i Västernorrland 2018. Nästa parlament planeras till 2021/2022.

Norrbotten

23 oktober 2020

Det första Näringslivsparlamentet i Norrbotten genomförs den 23 oktober 2020.