NÄRINGSLIVSPARLAMENTET

REGION VÄSTERNORRLAND

emblem_gul_estab.png

Fokusområden 2019

Wild Pond
Road and Bridge Network
designers
VR Headset
Hållbarhet

Att tänka nytt och förnya sig är avgörande för att företag ska klara sig över tid, vara en del av en hållbar utveckling och kunna möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi. För regionerna handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete med att skapa och behålla miljöer som är attraktiva för människor och näringslivet. Hur kan dessa två samspela och lära av varandra?

Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är avgörande för företagens konkurrenskraft och länets utveckling. Region Västernorrland är den regionala transportplanupprättaren och har det regionala ansvaret för området.

Men alla beslut fattas inte regionalt. Hur kan det offentliga och privata näringslivet samspela för att skapa så bra

infrastrukturförutsättningar som möjligt?

Kompetensförsörjning

Den största utmaningen för utvecklingen av vårt län är bristen på arbetskraft med rätt kompetens.

Problemet med kompetensförsörjningen drabbar den offentliga sektorn likaväl som den privata och det är en utmaning vi behöver ta oss an tillsammans.

Men vad kan de olika aktörerna bidra med till den gemensamma lösningen?

Digitalisering

Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter? Spannet är brett och likaså definition av digitaliseringen. Det kan innefatta allt från bredbandsutbyggnad till nya affärsmodeller. Hur ser behovet ut och hur skulle samspelet mellan den offentliga och privata sektorn kunna se ut?

Deltagande företag i Västernorrland sedan starten 2018

Atea
mcmc.png
realsprint.jpg
prosharp.jpg
np3.jpg
sca.png
bluecom.png
norrlands.png
vtg.png
bosch.jpg
sweco.jpg

Dromcon

eurocon.png
sundfrakt.jpg

Ekonomedia

Affärspress AB

serva.png
scenke.png

Olof Nyberg

Konsult AB

Glesbyggdskollektivet

AB

perma.jpg
ljud.jpg

Speak Partner

höga kusten.jpeg
norrskog.png
nour.jpg
före.jpeg

Johanna Forsberg

AB

Arbetsmarknadstorget 
Sundsvalls Kommun

Unknown.png
Unknown-1.png
Unknown-2.png
Unknown-3.png
Unknown.jpeg
Unknown-4.png
Unknown-5.png

Blåtand AB

Unknown-1.jpeg
Unknown-2.jpeg
Unknown-6.png
Unknown-7.png
Unknown-8.png
Unknown-14.png
Unknown-9.png
Unknown-15.png
Unknown-10.png

Pemectra

Unknown-13.png

Mittnorden Holding

AB

Unknown-3.jpeg
Unknown-4.jpeg
Unknown-12.png
Unknown-16.png
Unknown-17.png
Unknown-18.png
Unknown-19.png
Unknown-20.png
Unknown-21.png

Real Sprint

Unknown-22.png
Unknown-23.png

HAR DU FRÅGOR OM NÄRINGSLIVSPARLAMENTET I VÄSTERNORRLAND?

Kontakta: 

Oliver Dogo,

VD Handelskammaren Mittsverige

Telefon: 070 - 318 69 11

Mail: oliver.dogo@midchamber.se