NÄRINGSLIVSPARLAMENTET

REGION NORRBOTTEN

emblem_gul_estab.png

Luleå, 28 april 2021

Fokusområden:

Wild Pond
Digitalisering

Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter? Spannet är brett och likaså definition av digitaliseringen. Det kan innefatta allt från bredbandsutbyggnad till nya affärsmodeller. Hur ser behovet ut och hur skulle samspelet mellan den offentliga och privata sektorn kunna se ut? 

Road and Bridge Network
Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är avgörande för företagens konkurrenskraft och länets utveckling. Region Norrbotten är den regionala transportupprättaren och har det regionala ansvaret för området. Men alla beslut fattas inte regionalt. Hur kan det offentliga och privata näringslivet samspela för att skapa så bra infrastrukturförutsättningar som möjligt?

designers
Kompetensförsörjning

Den största utmaningen för utvecklingen av vårt län är bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Problemet med kompetensförsörjningen drabbar den offentliga sektorn likaväl som den privata och det är en utmaning vi behöver ta oss an tillsammans. Men vad kan de olika aktörerna bidra med till den gemensamma lösningen?

HAR DU FRÅGOR OM NÄRINGSLIVSPARLAMENTET I NORRBOTTEN?

Kontakta: 

Linda Nilsson,

VD Norrbottens Handelskammare

Telefon: 070-546 99 26

Mail: linda@norrbottenshandelskammare.se

lii.jpeg