NÄRINGSLIVSPARLAMENTET

REGION NORRBOTTEN

Fokusområden:

Hållbarhet

Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av att de är innovativa, effektiva och jobbar smart. Att tänka nytt och förnya sig är avgörande för att företag ska klara sig över tid, vara en del av en hållbar utveckling och kunna möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi. För regionerna handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete och skapa och behålla miljöer som är attraktiva för människor och näringslivet. Hur kan dessa

två samspela och lära av varandra?

Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är avgörande för företagens konkurrenskraft och länets utveckling. Region Norrbotten är den regionala transportupprättaren och har det regionala ansvaret för området. Men alla beslut fattas inte regionalt. Hur kan det offentliga och privata näringslivet samspela för att skapa så bra infrastrukturförutsättningar som möjligt?

Kompetensförsörjning

Den största utmaningen för utvecklingen av vårt län är bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Problemet med kompetensförsörjningen drabbar den offentliga sektorn likaväl som den privata och det är en utmaning vi behöver ta oss an tillsammans. Men vad kan de olika aktörerna bidra med till den gemensamma lösningen?

HAR DU FRÅGOR OM NÄRINGSLIVSPARLAMENTET I NORRBOTTEN?

Kontakta: 

Linda Nilsson,

VD Norrbottens Handelskammare

Telefon: 070-546 99 26

Mail: linda@norrbottenshandelskammare.se