NÄRINGSLIVSPARLAMENTET

REGION JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

emblem_gul_estab.png

Östersund, 28 april 2021

Wild Pond

Fokusområden 2021

Wild Pond
Road and Bridge Network
Hållbarhet

Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av att de är innovativa, effektiva och jobbar smart. Att tänka nytt och förnya sig är avgörande för att företag ska klara sig över tid, vara en del av en hållbar utveckling och kunna möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi. Samt att konkurrera som en attraktiv arbetsgivare för att attrahera efterfrågad kompetens. För regionerna handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete med att skapa och behålla miljöer som är attraktiva för människor och näringslivet. Hur kan dessa två samspela och lära av varandra, och skapa konkurrenskraft?   

VR Headset
Infrastruktur

En väl fungerande transportinfrastruktur är avgörande för företagens konkurrenskraft, länets utveckling och attraktivitet. Ökad tillgänglighet i transportsystemet har stor påverkan på bl.a. bostads-, fastighets- och arbetsmarknader i länet. För att klara miljömål och andra åtaganden i länets Energi- och klimatstrategi behöver vi samtidigt effektivisera transportsystemet, ställa om till förnybara drivmedel och få en högre andel elektrifierade fordon m.m. En ökad satsning på järnväg är i detta sammanhang viktigt för både privatpersoner och godstransporter. Region Jämtland Härjedalen är regional planupprättare och har det regionala ansvaret inom området. Många viktiga beslut inom infrastrukturområdet fattas dock inte på regional nivå, utan på nationell eller EU-nivå. Hur kan det offentliga och privata näringslivet samspela för att skapa så bra infrastruktur-förutsättningar som möjligt? Vilka åtgärder är mest prioriterade för att möjliggöra en effektivisering och omställning av transportsystemet?  

designers
Kompetensförsörjning

För att klara den framtida kompetensförsörjningen och samtidigt skapa ett inkluderande arbetsliv behöver vi bredda vår rekrytering och se till allas möjligheter och förmågor. Det kräver att arbetsgivaren planerar och agerar i otraditionella och nya banor för att allas kompetenser ska användas på allra bästa sätt.

I slutändan handlar det om att rätt person ska göra rätt sak utifrån behovet och vad den personens förmågor och kompetenser är.  

Hur kan vi tillsammans jobba för att lyckas med matchningen på riktigt? 

Digitalisering

Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter? Spannet är brett och likaså definition av digitaliseringen. Det kan innefatta allt från bredbandsutbyggnad till nya affärsmodeller. Hur ser behovet ut och hur skulle samspelet mellan den offentliga och privata sektorn kunna se ut? 

PRAKTISK INFORMATION

Har du frågor om Näringslivsparlamentet?

 

Kontakta Oliver Dogo

VD, Handelskammaren Mittsverige

Telefon: 070 - 318 69 11

Mail: oliver.dogo@midchamber.se

IMG_5154.JPG