VAD ÄR NÄRINGSLIVSPARLAMENTET? 

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor.

Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv.

En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen. 

SÅ GÅR DET TILL

Vilken roll har regionerna?

Regionerna (tidigare Landsting) är folkvalda församlingar som de senaste åren har tagit över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelserna.

I det regionala utvecklingsansvaret ingår bland annat ansvar för transportinfrastruktur, tillväxtarbete med frågor som företagsstöd och kompetensförsörjning samt EU:s strukturfondsprogram. Utöver dessa nya ansvarsområden ansvarar regionerna också för de uppgifter som landstingen tidigare ansvarade för, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor. 

NÄRINGSLIVSPARLAMENTET I FYRA STEG

1

Under Näringslivsparlamentet ett antal fokusområden. Varje fokusområde inleds med en beskrivning av området ur ett regionalt perspektiv för att ge underlag till och sätta fart på diskussionen och frågeställningarna.

2

parlament_6.png

Företagsrepresentanterna representerade i parlamentet får möjlighet att ställa frågor till de utsedda politikerna eller tjänstepersonerna. 

3

4

Den ansvarige politikern eller tjänstepersonen inom varje fokusområde får svara på de framröstade frågeställningarna och ge sin syn på utmaningar och möjligheter inom fokusområdet. 

parlament_1.png

Företagsrepresentanterna får möjlighet att rösta om fem på förhand bestämda frågeställningar inom varje fokusområde. 

illustration_folk.png

VARFÖR SKA DU VARA MED?

Näringslivsparlamentet utgör en unik möjlighet för företag att ha en direkt dialog med politiska företrädare och dessa får i sin tur en direkt återkoppling på regionens politik.