ÅRETS PROGRAM

09.30 - 10.00

Registrering och frukost

10.00 - 11.00

Presentation RUS 

(Regional utvecklingsstrategi). 

- Frida Bergman, samordnare Region       Västernorrland 

- Susanne Sahlin, verksamhetsledare, Region Västernorrland​

- Glenn Nordlund, regionråd, ordförande Region Västernorrland

- Sara Nylund, regionråd Vice ordf. Region Västernorrland

11.00 - 11.50

Lunch

 

 11.50 - 12.00

Välkommen och inledning

Håkan Åström, Ordförande Handelskammaren Mittsverige & Glenn Nordlund, Ordförande regionråd Region Västernorrland

 12.00 - 12.25

Arnaldo Abruzzini, Eurochambres

 12.30 - 13.25

Hållbarhet

Inledning: Sofia Mackin, Hållbarhetschef, Region Västernorrland

 

Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av att de är innovativa, effektiva och jobbar smart. Att tänka nytt och förnya sig är avgörande för att företag ska klara sig över tid, vara en del av en hållbar utveckling och kunna möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi. För regionerna handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete med att skapa och behålla miljöer som är attraktiva för människor och näringslivet. Hur kan dessa två samspela och lära av varandra?

 

Frågestund

 

Omröstning: Fem på förhand bestämda JA/NEJ frågor

 

Svar och reflektion:

- Glenn Nordlund, Regionråd, ordf. Region Västernorrland

- Sara Nylund, Regionråd Vice ordf. Region Västernorrland

​- Sofia Mackin, Hållbarhetschef, Region Västernorrland

13.30 - 14.25

Digitalisering

Inledning: Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet, RISE

 

Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter? Spannet är brett och likaså definition av digitaliseringen. Det kan innefatta allt från bredbandsutbyggnad till nya affärsmodeller. Hur ser behovet ut och hur skulle samspelet mellan den offentliga och privata sektorn kunna se ut?

Frågestund 

Omröstning: Fem på förhand bestämda JA/NEJ frågor

Svar och reflektion: 

- Glenn Nordlund, Regionråd, ordf. Region Västernorrland

- Sara Nylund, Regionråd Vice ordf.   Region Västernorrland

- Joumana Abou Hammoud, digitaliseringskoordinator, Region Västernorrland

- Jan-Erik Boström, bredbandskoordinator, Region Västernorrland

14.30 - 15.00

Fikapaus

15.00 - 15.55

Infrastruktur

 

Inledning: Antti Vainio, Chef Näringspolitik, Mellansvenska Handelskammaren

Fungerande infrastruktur är avgörande för företagens konkurrenskraft och länets utveckling. Region Västernorrland är den regionala transportupprättaren och har det regionala ansvaret för området. Men alla beslut fattas inte regionalt. Hur kan det offentliga och privata näringslivet samspela för att skapa så bra infrastrukturförutsättningar som möjligt?

Frågestund 

Omröstning: Fem på förhand bestämda JA/NEJ frågor

Svar och reflektion: 

- Glenn Nordlund, Regionråd, ordf. Region Västernorrland

- Sara Nylund, Regionråd Vice ordf. Region Västernorrland

- Roger Wetterstrand, Enhetschef kollektivtrafik och infrastruktur, Region Västernorrland 

- Nina Loberg, samordnare, Region Västernorrland

16.00 - 16.55

Kompetensförsörjning

Inledning: Inledning: Johan Vinther, samordnare, Region Västernorrland

 

Den största utmaningen för utvecklingen av vårt län är bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Problemet med kompetensförsörjningen drabbar den offentliga sektorn likaväl som den privata och det är en utmaning vi behöver ta oss an tillsammans. Men vad kan de olika aktörerna bidra med till den gemensamma lösningen?

 

Frågestund 

Omröstning: Fem på förhand bestämda JA/NEJ frågor

Svar och reflektion:

- Glenn Nordlund, Regionråd, ordf. Region Västernorrland

- Sara Nylund, Regionråd Vice ordf. Region Västernorrland

- Linda-Marie Olsson, Samordnare, Region Västernorrland

17.00 - 17.15

Avslutning

Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige